منشور راهبردی

مأموریت

 • خلق ارزش افزوده در زنجیره تولید از مزرعه تا مصرف کننده نهائی
 • تولید محصول با کیفیت و ممتاز با استفاده از فن آوری های نوین

چشم انداز

 • افزایش تنوع محصولات در بازار
 • افزایش سهم بازار و حضور در بازار های جدید
 • نوآوری در صنعت غذااز طریق توسعه محصولات
 • خلق ثروت و ایجاد سودپایدار برای سهامداران

راهبردهای زنجیره تأمین

 • به کار گیری فن آوری روز در تولید محصولات
 • کاهش هزینه های تولید
 • افزایش کیفیت ، سلامت و امنیت غذایی محصولات
 • توسعه سبد محصولات شرکت

راهبردهای بازاریابی و فروش

 • معرفی و ارتقاء برند
 • توسعه کانال های فروش
 • افزایش سهم بازار
 • معرفی محصولات جدید
 • ارتقاء و توسعه خدمات به مشتریان

راهبردهای زیرساختی

 • توسعه منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت و افزایش بهره وری
 • مدیریت بهینه منابع شرکت
 • توسعه زیرساختهای فن آوری اطلاعات
 • بهبود مستمر سیستم ها و روش ها

ارزش های شرکت

حفظ و صیانت از حقوق ذینفعان ( تأمین کنندگان ، مشتریان ، کارکنان ، سهامداران و جامعه ) به منظور عمل به مسئولیت احتماعی سازمان